Bảo Hiểm

Quyền lợi sản phẩm Bảo hiểm sức khỏe VIB Care

Quyền lợi chính
– Quyền lợi bảo vệ rủi ro chết/ thương tật toàn bộ và vĩnh viễn do tai nạn
– Quyền lợi khám và điều trị nội trú
Quyền lợi bổ sung (tùy chọn)
– Quyền lợi điều trị ngoại trú
– Quyền lợi chăm sóc nha khoa
– Quyền lợi chăm sóc thai sản
Biểu phí
Chi tiết xem tại đây

Điều kiện tham gia Bảo hiểm sức khỏe VIB Care

Đối tượng tham gia
Cá nhân Việt Nam và người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam
Độ tuổi tham gia
– 1 đến 65 tuổi
– Trẻ em từ 1 tuổi đến 18 tuổi được bảo hiểm khi mua cùng với bố hoặc mẹ với quyền lợi tương đương hoặc thấp hơn.
Độ tuổi tối đa
– Tối đa 69 tuổi.
– Khách hàng từ 66 tuổi không được bảo hiểm mới, chỉ có thể gia hạn tái tục với điều kiện đã tham gia bảo hiểm ít nhất 02 năm.
Hiệu lực và tái tục
Hàng năm

 

BIỂU PHÍ BẢO HIỂM SỨC KHỎE VP PLUS CARE

Đơn vị: VNĐ

 

Quyền lợi bảo hiểm

 

Nhóm độ tuổi

Chương trình bảo hiểm

Titan

Vàng

Bạch kim

Kim cương

I. Quyền lợi bảo hiểm chính

 

 

 

–  Tử vong, thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn

–  Tử vong, thương tật toàn bộ vĩnh viễn do bệnh

–  Chi phí y tế do tai nạn

–  Điều trị nội trú

60 ngày tuổi – dưới 1 tuổi

3,026,400

6,184,750

12,187,500

38,480,000

1 – 3

2,328,000

4,757,500

9,375,000

29,600,000

4 – 6

1,700,800

3,495,750

6,851,500

21,368,000

7 – 9

1,560,000

3,212,500

6,285,000

19,520,000

10 – 18

1,496,000

3,083,750

6,027,500

18,680,000

19 – 30

1,432,000

2,955,000

5,770,000

17,840,000

31 – 40

1,560,000

3,212,500

6,285,000

19,520,000

41 – 50

1,624,000

3,341,250

6,542,500

20,360,000

51 – 60

1,688,000

3,470,000

6,800,000

21,200,000

61 – 65

1,816,000

3,727,500

7,315,000

22,880,000

II. Quyền lợi bảo hiểm bổ sung

 

 

 

– Điều trị ngoại trú

60 ngày tuổi – dưới 1 tuổi

2,486,250

4,420,000

8,840,000

14,144,000

1 – 3

1,912,500

3,400,000

6,800,000

10,880,000

4 – 6

1,361,250

2,420,000

4,840,000

7,744,000

7 – 9

1,237,500

2,200,000

4,400,000

7,040,000

10 – 18

1,181,250

2,100,000

4,200,000

6,720,000

19 – 30

1,125,000

2,000,000

4,000,000

6,400,000

31 – 40

1,237,500

2,200,000

4,400,000

7,040,000

 

 

 

41 – 50

1,293,750

2,300,000

4,600,000

7,360,000

51 – 60

1,350,000

2,400,000

4,800,000

7,680,000

61 – 65

1,462,500

2,600,000

5,200,000

8,320,000

 

 

 

 

 

– Chăm sóc nha khoa

60 ngày tuổi – dưới 1 tuổi

596,700

1,193,400

2,386,800

5,967,000

1 – 3

459,000

918,000

1,836,000

4,590,000

4 – 6

326,700

653,400

1,306,800

3,267,000

7 – 9

297,000

594,000

1,188,000

2,970,000

10 – 18

283,500

567,000

1,134,000

2,835,000

19 – 30

270,000

540,000

1,080,000

2,700,000

31 – 40

297,000

594,000

1,188,000

2,970,000

41 – 50

310,500

621,000

1,242,000

3,105,000

51 – 60

324,000

648,000

1,296,000

3,240,000

61 – 65

351,000

702,000

1,404,000

3,510,000

– Thai sản

 

1,700,000

3,400,000

6,800,000

10,880,000

– Trợ cấp nằm viện do tai nạn

60 ngày tuổi – dưới 1 tuổi

78,000

156,000

234,000

1,300,000

Từ 60 ngày tuổi – 65 tuổi

60,000

120,000

180,000

1,000,000

 

 

 

 

 

 

 

Chuyên Viên Tư Vấn Tín Dụng

Nguyễn Thành Trung

Ngân Hàng VPBank – Trung Tâm Tín Chấp Miền Nam – Hội sở VPbank (HO)

Addr:  5th Floor, Samco Tower, 326 Vo Van Kiet St, W Co Giang, District 1, Ho Chi Minh City

Cell Phone : 0981649765 – https://vaytienvpbank.com

Email: trungnt54@vpbank.com.vn

QUYỀN LỢI BỔ SUNG: BẢO HIỂM UNG THƯ

Ideal & Design © 2019 phongmy.vn